Инжекторни дюзи GIRS 12
06/07/2017
LANDIRENZO газова уредба на пропан- бутан
06/07/2017
Виж всички

LANDI RENZO OMEGAS DIRECT – газов инжекцион, подходящ за 3-4 и 6-8 цилиндрови двигатели с директно впръскване

Fuel Stratified Injection (FSI / TFSI / TSI) и GDI ( Gasoline Direct Injection) са стратегии създадени от производителите на автомобили, при които горивото се впръсква при много голямо налягане (достигащо 150 bar) чрез инжектори, които доставят горивото директно в горивната камера (вместо в смукателния колектор, както е при конвенционалната инжекционна система)

Могат ли да работят на газ FSI,TFSI, TSI, TFSI, TCe, GDI двигателите?

Благодарение на тясното си сътрудничество с повечето автомобилни производители и близо едно десетилетие разработки и тестове на автомобили с двигатели с директно впръскване в реални условия LANDI RENZO имат газови инжекциони за по- голямата част от 4-тири цилиндровите двигатели на VAG GROUP (AUDI, VW, Skoda, Seat) Citroen, Peugeot, Renault, Hyundai, Kia, Ford, Jaguar, Mazda, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel и Volvo, както и на някои 6 и 8 цилиндрови.

Какво е специфичното при газовия инжекцион за двигателите с директно впръскване?


При директното впръскване на бензин част от бензиновите инжектори са в горивната камера – място където поради горенето се образуват много нагари, които в комбинация с високата температура биха запушили и повредили бензиновите инжектори, които разчитат на постоянния дебит на бензин през тях за да се охлаждат и да премахват отлаганията. Това прави нежелателно пълното преустановяване на притока на бензин през тях повреме на работата на газ. Решението, което технологията на LANDI RENZO предлага е при всеки такт, заедно с газта да се впръсква и минимално количество бензин, което да охлажда и предпазва бензиновия инжектор от прегряване и нагари.

Има ли икономическа изгода, при условие, че има и разход  на бензин?


Да, в благодарение на специално разработената софтуерна стратегия и емулация на сензори, както и десетки хилядите часове тестове на пътя на автомобили, реалния разхода на бензин (от общия разход) при работата на газ е сведен до стойности в диапазона от 7 до 18 процента в зависимост от конкретния тип двигател и това дали се шофира в градски или извънградски условия. Това прави инвестицията в такъв инжекцион не по-малко рентабилна.

ОЩЕ ЗА ДИРЕКТНОТО ВПРЪСКВАНЕ И ГАЗОВИЯТ ИНЖЕКЦИОН

Подробна техническа информация :

Директното впръскване като система позволява прецизен контрол над количеството на гориво, както и върху времето на цикъла, през който постъпва в цилиндъра. Поради тази причина при максимална мощност е възможно да се впръска пълно количество гориво при такт на всмукване, докато за ниско натоварване се постига максимална икономия. Така се впръсква малко количество от горивната смес по време на един такт компресия.
Най-голямото предимство на двигателите от този тип е повишената горивна ефективност и голяма мощност. В добавка, охлаждащия ефект на впръсканото гориво и дисперсионните смеси, позволяват по-агресивни запалителни времена и изходяща мощ.
Налягането на горивото във инжекторната рейка на всеки инжектор е контролирано от електронен байпасен клапън, който варира от потока, като бива пулсо-модулиран от бензиновия компютър. Горивния сензор на налягането се използва за наблюдение на налягането в горивната рейка.

Какво е специфичното?

Специфично за инжекторите е техният режим на впръскване на гориво. Това са хомогенен и така наречения стратифайд начин на авръскване на гориво. Хомогенния се използва при високи натоварвания и високи обороти на двигателя. Тогава впръскванията започват от всмукателния такт, така че горивната смес да има достатъчно време да бъде доставена през горивната камера. Докато при стратифайд впръскването инжекторът добавя гориво в такт компресия, точно преди свещта да подаде искра в периода между края на впръскването и подаването на искра. Въздушният поток в горивната камера транспортира гориво въздушната смес близо до запалителната свещ, резултат от това е относително богатата гориво въздушна смес обръщаща запалителната свещ докато в останалата част от горивната камера гориво въздушната смес е относително бедна. Газът запълващ останалата част от горивната камера,често се състои от рециркулиращи отработени газове които понижават горивната тмпература и понижават емисиите.

Защо е необходимо частично впръскване на бензин?

Защо частичното впръскване на бензин е необходимо в режим на газ и наложително при някои състояниа на мотора (високо натоварване, високи обороти)?
При работа на газ е необходимо добавяне на известно количество бензин, за да предотврати износването на бензиновите инектори. Дори и софтуерно бензиновата консумация неможе да бъде забранена. Хардуерът на газовият компютър се различава доста от стандартния газов инжекцион. Всеки тип бензинов инжектор на различните автомобили се нуждае от специална настройка от газовият компютър, за да може да емулира правилно бензиновите инжектори. Това е доста прецизно прекъсване на инжектора на електронно ниво.
Има и други специфики за този тип автомобили, като нпример това, че не е възможно да се използва сигнал от полюса на инжектора, а трябва да бъде взет от друго място (примерно от бобината на автомобила). За всеки автомобил има създадени от производителя на газови инжекциони за директно впръскване специалните инструкции за свързване на електрическата инсталация и те следва да се спазват при монтажа на системата.

Любопитно!

Още една интересна подробност на автомобилите с директно впръскване е свързнана с напрежението циркулиращо в инжектрът. По време на работа то преминава условно през 4 различни фази. Така нареченият предварителен етап на заряд (обикновено отсъства), след което заема фаза на постоянна продължителност, напрежението се покачва рязко и следва задържане на напрежеието. Първото задържане на напрежението понякога липсва – както за 1.2Tsi, постоянна продължителност и второ задържане на напрежението. Различните фази се характеризират с различни стойности на напрежение. Горивното налягане е друга стойност, която е също е изключително важна за режимите на впръскване на гориво. В ржим на газ бензиновите инжектори са изключени, следователно няма приток на бензин в рейката и бензиновият компютър разчита непостоянни стойности на налягането. Газовият компютърна газов инжекцион Omegas Direct обаче може да емулира сигналът от сензора на налягането с цел да запази бензиновото налягане в очакваните стойности. За да се постигне тази емулация, сигналът от сензорът за налягане трябва да бъде свързан с газовият компютър. Друга фукция на компютъра Omegas Direct е и връзката по OBD с бензиновият компютър. Така налягането и други стойности в реално време се следят и адаптират оптимално сместа. Количеството на впръсканото гориво зависи както от времето за изпълнение на инжектора, така и от налягането. Въведено е ново инжекторно време според бензиновата рейка. Много мотори с директно впръскване имат вариращ всмукателен колектор, което означава, че геометрията на всмукателните тръби има възможноста да се изменя докато мотора работи задействайки специална клапа, поствена вътре в колектора. Потока на въздуха се оптимизира спрямо състоянието на мотора, давайки повече сила и ускорение , така осигурява минимизиране на разхода на гориво. Турбото и компресорите са често срещани при директното впръскване с цел подобряване производителността.
Важно е да се отбележи, че минималният разход на бензин винаги присъства при работа на газ, разходът на бензин зависи от параметрите на мотора и следователно може да бъде различен, в зависимост от автомобилът. Бензиновата инжекторна симулация е най-сложната част от операцията и трябва да бъде направена от техници на LANDIRENZO.

Защо е необходимо да се доверите на професионалисти при монтажа на газов инжекцион?

Използват се специални инструкции  за окабеляването на различните мотори. Всикчи те са описани в схеми за монтаж, предоставяни от производителя на обучени за работа с тази система техници. От изключителна важност например е и позиционирането на газовите дюзи. Те  трябва да се поставят в правилната позиция в зависимост от газовият поток.

Основни компоненти