Често задавани въпроси за монтаж, обслужване и узаконяване на газова уредба

КАКВО Е LPG / ПРОПАН-БУТАН И CNG/МЕТАН?

1Какво е LPG?
Пропан-бутанът, известен още като LPG (съкращение от английските думи Liquefied Petroleum Gas или втечнен петролен газ) е вторичен продукт, извлечен от суров нефт, който е в газообразно агрегатно състояние при атмосферна температура и налягане. Налягането му в течно състояние е 2 Bar. Пропан-бутанът се използва за задвижване на моторни превозни средства и е микс от газ пропан и газ бутан, чиито химични и физични свойства гарантират отличната работа на автомобила. Той изгаря без да оставя въглеродни остатъци в двигателя това е възможно само при преждевременно износване; той удължава живота на свещите, клапаните и буталата; запазва свойствата на маслото на двигателя за по-дълго. При изгаряне отделя много по-малко въглерод, азотен оксид и не изгорял въглеводород в сравнение с бензина и дизела.Можете да се свържете с нас и да проверим кой модел газова уредба на пропан-бутан е подходящ за Вашият автомобил.
2Какво е CNG ?
Метанът, познат още като CNG (съкращение от английските думи Compressed Natural Gas или сгъстен природен газ) е горивото най- голям приятел на околната среда: едно от най- изобилните в природата. Всъщност, природният газ не съдържа никакви примеси, оловни примеси или въглеводород, което допринася за съвсем ниското ниво на замърсяване при изхвърляне на газове. Химичният състав на природния газ причинява много по-малко отделяне на CO2 в сравнение с другите горива; също предпазва озоновия слой. Можете да се свържете с нас и да проверим кой модел газова уредба на метан е подходящ за Вашият автомобил.

Какви са предимствата на

1пропан бутана
апазва околната среда, тъй като пропан-бутанът не съдържа бензол или олово: най-отровните субстанции в горивата, и не ги отделя при изгарянето си, а това е една от основните причини за замърсяване в градовете.Благодарение на характеристики на газта, които не застрашават околната среда, автомобилите работещи на газ могат да се движат дори когато е забранено движението на моторни превозни средства заради високото ниво на замърсяване на атмосферния въздух. Ползата е и във финансово отношение, като си има предвид ниската цена на газта в сравнение с тези на бензина. Цената на пропан-бутана е приблизително на половина в сравнение с тази на бензина за това е възможно да си възвърнем бързо инвестицията за газовата уредба / газовият инжекцион и да започнем да спестяваме пари.
2метана
Запазва околната среда. Природният газ не съдържа бензол или олово: най-отровните субстанции в горивата, и не ги отделя при изгарянето си, а това е една от основните причини за замърсяване в градовете. Благодарение на характеристики на газта, които не застрашават околната среда, автомобилите работещи на газ могат да се движат дори когато е забранено движението на моторни превозни средства заради високото ниво на замърсяване на атмосферния въздух. Ползата е  голяма във финансово отношение, като се има предвид ниската цена на метана в сравнение с тези на бензина. Природният газ струва с около 70% по-малко от бензина и за това е възможно да си възвърнем бързо разходите за газовата уредба и да започнем да спестяваме пари. Първоначалната инвестиция за преобразуване на автомобила на метан, обаче е по-голяма в сравнанеие с тази на пропан-бутан.

Други въпроси по експлоатацията на автомобил с газова уредба

1Работата на бензин отразява ли се на работата на автомобила на газ?
Добрата работа и поддръжка на колата на бензин са задължителни за добрата й работа и на газ. Цялостното състояние на автомобила трябва да е добро, за да се монтира газова уредба, особено важни са подаването на бензин и поддръжката на системата за запалване, по-точно бобини, свещи и кабели за свещи, лоли.
2Има ли разлика в мощността при работа на газ?
Съвременните газови инжекциони за пропан-бутан и метан гарантират отлична работа на двигателя и няма никаква осезаема разлика при работата на колата. Последното поколение инжекциони с обд адаптация в реално време на пропан-бутан дават разлика от около 2% в мощността в сравнение с бензина, а на метан  от около 10-15 %.
3След като имам монтирана газова уредба, мога ли да си карам колата на бензин?
Ако имате монтирана газова уредба, може да се кара на бензин. Шофьорът избира кое гориво да използва, чрез натисне на ключа, който е на таблото на автомобила. Ключът има индикация на кое гориво се движи. Оранжевата лампичка синализира, че автомобила се движи на бензин. Лесното използване на газовата уредба е гарантирано и от факта, че със съвременните газови инжекциони, автомобилът запалва на бензин и след няколко секунди и достигане на необходимата температура на водата, автоматично превключва на газ.
4Какво е разстоянието, което може да измине автомобил, който работи на газ?
Разстоянието, което може да измине автомобила на газ зависи от разхода на автомобила и от размера на бутилката, която е монтирана. Типът бутилка се избира в зависимост от това за какво се използва колата, давайки приоритет или на обема на багажника, или на разстоянието, което изминавате. Ако обемът на багажника е по-важен, препоръчваме бутилка тип  “резервна гума”, за да остане обемът на багажника ви непроменен. Ако разстоянието, което изминавате ви е приоритет, тогава препоръчваме цилиндрична бутилка с по-голям обем. За автомобил на пропан-бутан например ако рзходът е 10/100 и искате да изминавате 300 км е необходимо да се монтира бутилка около 40 литра. Тъй като полезният обем на бутилката е до 80 %.
5Мога ли да запаля автомобила директно на газ?
При някои модели газов инжекцион е възможно автомобила да запали директно на газ. Това е т. нар. аварийно палене на газ. То е ограничено до няколко пъти и след това е необходимо да се рестартира от софтуера на газовият инжекцион. Аварийното палене на газ може да се използва в случай на повреда в бензиновата помпа. Активира се като задържите ключа на газовият инжекцион, монтиран на таблото, изчакате няколко секунди и след това завъртите ключа на автомобила и го запалите. В случай, че повредата е в някой от компонентие, от които газовата система взима сигнал за обороти например - не е възможно да се запали аварийно на газ.

Узаконяване на газова уредба

1Трябва ли да имам паспорт на газова уредба?
Паспорти на газови бутилки не се издават от 2012-та година насам. Тоест ако имате монтирана газова уредба преди 2012-та имате паспорт, който вече не подлежи на проверка и не се лепят стикери върху бутилката, установяващи годността й за употреба. Ако газовата уредба е монтирана след 2012-та година имате паспорт или сертификат на бутилката, но основният документ, който се издава от сервиза, монтирал газовата уредба е протокол за допълнително монтиране на моторно превозно средство на уредба, която позволява работата на двигателя с втечнен нефтен газ (LPG) или сгъстен природен газ (CNG).
2Как да узаконя газовата уредба?
Преди следващият технически преглед на автомобила трябва да преминете първоначален преглд на газовата уредба. Такива прегледи извършват само служителите на пунсктовете за ГТП, които са преминали предварително обучение и отговарят на изискванията. Списъка на пунктовете в цялата страна може да намерите тук: http://www.abags.bg/news/pylen-spisyk-na-punktovete--kydeto-mozhe-da-preminete-na-pyrvonachalen-pregled-na-agu. След като установят, че газовата уредба и монтажа съответстват на изискванията от пункта издават талон от преминат годишен технически преглед, където вече е вписана промяната, че автомобила е двугоривен (на газ и бензин). След това може да смените големия талон и да я впишете и там. Законоустановеният срок е 3 годишен след датата на първоначалният технически преглед.
3Кои автомобили подежат на първоначална проверка на газовата уредба?
На първоначален технически преглед на газовата уредба подлежат всички автомобили с монтирана газова уредба след 01.09.2014-та година, включително всички, на които в талона от технически преглед от предходната година не е вписана промяната, че автомбоила е двугоривен, както и всички автомобили, които претърпяват конструктивни промени след монтажа на газова урдба (сменят газовата  бутилка).
4Къде преминава годишен технически преглед автомобил, който вече е преминал първоначален преглед на газовата уредба или има вписани данни за газовата уредба в талона от миналогодишния технически преглед?
Тези автомобили преминават годишен технически преглед във всички пунктове за годишни технически прегледи, като там се проверява срока на експлоатация на бутилката и изправността на газовата уредба.
5Какви  документи, свързани с газовата уредба са ми необходими за преминаване на първоначален прегелд на автомобила?
Документът, който ви е необходим, за да премине автомобил с газова уредба първоначален технически преглед е портокол за допълнително монтиране на моторно превозно средство на уредба, която позволява работата на двигателя с втечнен нефтен газ (LPG) или сгъстен природен газ (CNG), издаден от сервиза/лицето, монтирал/о газовата уредба,а основание чл. 20, ал. 2 от Наредба № Н-3 от 18 февруари 2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите – членки на Европейския съюз, или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
6Какви документи са ми необходими за преминаване на периодичен техничски прегелд на автомобил с газова уредба?
За преминаване на периодичен технически преглед на автомобили с монтирана газова уредба са необходими всички доументи, които се изискват и за преминаване на автомобил без газова уредба, стига в големия талон или в талона от предишният технически преглед да е вписана промяната, че автомобила е двугоривен (на газ и бензин). При извършване на прегледа обаче, следва да бъде проверена и газоава уредба.

Обслужване

1Каква поддръжка изисква автомобил на газ
Автомобили, преобразувани на газ изискват същата поддръжка като тези на бензин. Важно е да се следи схемата за рутинен преглед на запалителната система на автомобила и да се сменят свещите на препоръчителния пробег. Смяната на филтри на газовата уредба на препоръчителният пробег гарантира безпроблемната работа на автомобила на газ. Имаме партньори в цялата страна. Екипи от квалифицирани специалисти извършват гаранционно и след гаранционно обслужване на газови уредби/газови инжекциони.
2Какъв е препоръчителният интервал на обслужване
Препоръчителният интервал за проверка и обслужване от производителя на оборудването е до 20 000 км пробег.

Цени

1Каква е цената на газова уредба на пропан-бутан?
Цената на газовта уредба за пропан-бутан варира в зависимост от типа автомобил, на който ще се монтира: дали автомобилът е карбуратор, инжекцион или инжекцион с катализатор. Типа система, която ще се монтира също е от значение: може да е със смесител, моно инжекция или последно поколение, мултипойнт инжекция с инжектори.
2Каква е цената на газовият инжекцион?
Цената на газовият инжекцион варира в зависимост от модела, мощността и специфичните изисквания на двигателя на автомобила. Може да има и малка разлика в цената в зависимост от типа на монтираната бутилка и зарядното устройство. Свържете с нас или посетете най-близкият до вас сервиз от сервизната ни мрежа, за да изберете най-подходящият за вашият автомобил газов инжекцион. За да отговорим най-точно на Вашето запитване са ни необходими следните данни : марка, модел и година на производство на автомобила; цилиндри, обем на двигателя (кубици) и мощност (kw); номер на двигатля (позиция P5 на голям талон)  Оферта за Вашият автомобил
3Може ли да се закупи на изплашане?
Да, повечето ни сервизи предлагат услугата стоки на кредит и има възможност за покупна на равни месечни вноски. За повече информация се свържете със сервиз.

Имате още въпроси?

Доверете се на опита и професионализма на оторизираните ни представители в цялата страна