“Таньо Видев 62” ЕООД е член на

“Асоциация Български автогаз сервизи”

logo

Какво е АБАС?

Това в сдружение с нестопанска цел, създадено да информира  потребителите относно предимствата от използването на пропан-бутана и метана като гориво за предвижване на автомобилите; да обедини сервизите, решени да инвестират в повишаване на качеството на продуктите, които предлагат и в обслужването на клиентите си; да спомогне за повишаването  на качеството и сигурността в оборудването на автомобили с газови уредби на българския пазар;  да се бори с нелоялната конкуренция и нелоялните търговски практики, накърняващи правата и интересите на потребителите и фирмите, разпространяващи и монтиращи газови уредби. Повече информация може да получите на сайта на сдружението:  http://www.abags.bg/

Каква е ползата от това да се доверите на сервиз, член на АБАС?

Всички сервизи, одобени от асоциацията, са длъжни да спазват кодекс на потребителя, който гарантира Вашата сигурност и спокойствие, че сте поверили автомобила си на професионалисти. Кодексът е изготвен въз основа на добрите практики при работа с клиенти.  Кодекса на потребителя може да изтеглите от ТУК .

Как да познаете сервизите, които са одобрени от АБАС?

Във всеки един от сервизите или офисите на членовете на сдружението на видно място има изложен сертификат, с подпис и печат. Този документ удостоврява членството в АБАС.