Съобщение във връзка с взети мерки срещу разпространението на COVID-19

30 години от създаването на ЕТ”Таньо Видев” – официален представител на Landi Renzo за България
17/12/2019
Ново! Електронна гаранционна карта!
19/05/2020
Виж всички

Съобщение във връзка с взети мерки срещу разпространението на COVID-19

Важна информация за всички наши клиенти, партньории и доставчици

Важна информация за всички наши клиенти, партньории доставчици във връзка с предприети мерки на основание заповед РД-1-124 от 13.03.2020г. на министъра на здравеопазването, във връзка с разпространението на и въвеждането на извънредно положение в Република България
  1.На основание т.6 от РД-1-124от 13.03.2020г. на министъра на здравеопазването, във връзка с разпространението на COVID-19 и въвеждането на извънредно положение в Република България, работния процес в автосервиза се извършва при засилени противоепидимични мерки.
   2.Всички наши служители се задължават да използват предоставените им дезинфекциращи и почистващи и предпазни средства.
    3.Работния процес се извършва при отворени врати на работните помещения, като те следва да се дезинфекциат минимум два пъти на ден.
     4.Достапът на клиенти и доставчици до работните помещения и приемата се органичава.
      5.Приема на клиенти с автомобили ще се извършва само след предварителна уговорка на посочените телефони за контакт на сайта ни, като при запазване на час по телефон или е-мейл изчерпателно се събира предварителна инфромация с данни за автомобила, клиента и повода на посещението
       6.Приема и издаването на автомобили и стоки ще се извършва на специално обозначени за това места.
        7.Задължително се извършва дезинфекция на ръце, при прием и след приключане на работа по автомобила след работа с документи и стоки.
         8.Информацията, след работа по автомобила се предоставя предимно по телефон или електронна поща.
          9.Телефоните за информация и предварителна резервация ще бъдат достъпни в работното време на сервизите.
           10.Всички срокове за издаване на автомобили, биха могли да бъдат удължени в зависимост от появата на други непредвидени и форсмажорни ситуации.
            11.Всички задължителни сервизнаи обслужвания, обвързани с гаранция, могат да се отложат след 29.03.2020г.
             12.Техничеста работа по автомобил се извършва поетапно от по един служител.
              13.В случай, че клиента откаже да остави автомобила си или да изпълни, която и да е от препоръките, следва часът да бъде отложен за периода след 29.03.2020г.
               14.Не се допускат служители и клиенти със симптоми на вирусно заболяване.
              • Благодарим за разбирането!