Emmegas е новата марка в семейството на LANDI GROUP
15/02/2016
Омаслител за клапани Flashlube
19/02/2016
Виж всички

Обучение ”Omegas Direct”


През изминалите четири години бяха проведени ежегодни обучения за работа със системите от ново поколение, подходящи за автомобили с директно впръскване на гориво. Последното от тях беше проведено през 2015-та година пред широка аудитория. Бяха поканени гости и сециалисти в бранша от цялата страна. Присъстваха техници от Италия, които са участвали в разработката на софтуера за работа с този модел газови инцекциони. Обучението се проведе последователно в два града. Беше разделено на две оснlandirenzo omegasовни части – теоритична и практическа. В теоритичната част се надградиха знанията относно новите технологии на автомобилостроителите относно двигателите с директното впръскване. Фокусът беше поставен върху принципа на работа на дюзите и впръскването на гориво. По време на практическата част бяха тествани няколко автомобила, като за всеки един от тях в реално време успяхме да видим корекциите по софтуера и да получим допълнителна информация относно типа на впръскване и това как софтуера се справя с оптималното впръсквана на бензин. За целта бяха демонстрирани различни стратегии за работа при отделните типове двигатели.

За всеки един автомобил, за който се предлага газов инжекцион с директно впръскване има предварително изготвена и одобрена от техничците на LANDIRENZO схема за монтаж. Тя представлява точни указания за инсталацията на отделните компоненти на газовата система. Конфигурация на софтуера и горивна карта, които съответстват на определен код на мотора също са предварително подготвени и предоставени от колегите от Италия. Така за всеки   един тип двигател с директно впръскване, за който вече имаме  предоставена информация, може да сме сигурни в крайният резултат. Освен стандартните настройки има възможност и за някои допълнителни корекции. Разбира се при възникване на непредвидена ситуация, може да се разчита и на техническа поддръжка, от страна на екипа на LANDIRENZO.

Техниците  работят ежедневно по тестването и покриването на нови двигатели на автомобили с директно впръскване на газ. Предпоставка за добрите резултати са отношенията на ОЕМ ниво, които има LANDIRENZO с производителите на нови автомобили. Достъпа до най-новите технологии в автомобилостроенето позволява ежедневно да се надграждат и технологичните решения свързани с газовите системи за работа на пропан-бутан и метан. Ако Вашият автомобил, все още не е в списъка с автомобили с директно впръскване, за които вече имаме решение за работа на газ, то следете постоятнно за обновяваето му или се свържете с нас, за да проверим в какви срокове е възможно да ви предложим решение.