НОВА!!! Инжекционна система на пропан-бутан – OMEGAS OBD II
06/08/2015
НОВА!!! Инжекционна система на пропан-бутан – Omegas ІІІ
06/08/2015
Виж всички

Инжекционна система на пропан-бутан – LANDIRENZO OMEGAS PLUS

LANDIRENZO OMEGAS PLUS е многоточкова секунциална инжекционна система от ново поколение. Принципът, използван от газовия компютър е да калкулира времето за впръскване, което да съответства на газовите инжектори. Следователно, управлението на двигателя е оставено на бензиновия компютър, докато пропан бутановото контролно устройство трансформира бензиновото включване в подходящ за пропан бутановите инжектори вид. За да има връзка с бензиновата система, газовия компютър управлява газовите инжектори със същата честота, както бензиновите. Благодарение на разработените стратегии за газовия компютър, той има възможността да трансформира времето за впръскване на бензин във време за впръскване на газ, реконструирайки подходяща система, оптимизирана за пропан бутан. LANDIRENZO OMEGAS PLUS може да използва различен тип инжектори според спецификата на отделния автомобил.
LANDIRENZO OMEGAS PLUS променя в минимална степен оригиналната система за управление на бензин. LANDIRENZO OMEGAS PLUS може лесно да бъде интегрирана в основните функции на двигателя, като изключване на двигателя, контрол на сместа, системата за отработените газове, както и допълнителните функции за управление като климатик, сервоуправление, електрическо натоварване и т.н. Газовият компютър има възможност да калкулира времето за впръскване на газ като използва специфична информация като налягане в газовите инжектори, температура на газта, температура на охлаждане на двигателя, обороти на двигателя и акумулатор, в допълнение към бензиновия компютър.
Изцяло самокалибрираща се система, базираща се на алгоритми.