Омаслител за клапани Flashlube
19/02/2016
Двугоривна газова система за дизел
08/03/2016
Виж всички

Едногоривна газова система за дизел

MONO FUEL е обикновено преобразуване на дизелов двигател в Оtto цикличен двигател чрез модификация на оригиналния задвижващ принцип. Това обикновено става като се преработи главата на двигателя с/в типична глава със свещи. Следващата стъпка е да се премахне старата горивна система и се монтира типична метанова система с бутилки, клапани, редуктор, дюзи или смесител в зависимост от двигателя и желаното емисионно ниво. След преработката двигателя ще работи само на едно гориво – метан. Най-големите ползи са редуциране на вредни емисии и икономия от гориво.

При тази технологията са нужни огромни механични модификации върху двигателя, тъй като запалването не е в дизеловата горивна камера и неговото налягане при горене е по-различно от бензиновия двигател (8 цикъла). Метанът се инжектира във въздушния колектор чрез щуцери на инжектори като тези на DDF. Управлението на впръскването и горенето на метана се контролира от газовия компютър, който също контролира захранването чрез ламбда сензор в работно състояние.

Техническият принцип на преобразуване за работа само на метан (едногоривен) има няколко предимства: Това е най-екологичното и икономично решение за емисионно подобрение на дизеловите двигатели; Потенциално отговаря на всички емисионни норми; Редуциране на прашните частици на 1 00%; Икономия на гориво >50%; Увеличава експлоатационния живота на старите двигатели;

Модификации :

• Сваляне на дизеловия двигател и резервоар

• Цялостно преобразуване на дизеловия двигател

• Добавяне на троен катализатор

• Добавяне на няколко метанови бутилки  с по-голям обем