Газова уредба с ламбда контрол система на пропан-бутан с изпарител SE 81 / SE 81 SIC

Газова уредба LANDIRENZO на пропан-бутан с изпарител SE 81
11/01/2016
Газов инжекцион на пропан-бутан за 3-4 и 5-6-8 цилиндъра OMEGAS OBD II
11/01/2016
Виж всички

Газова уредба с ламбда контрол система на пропан-бутан с изпарител SE 81 / SE 81 SIC

Пропан бутанът в течната си фаза излиза от бутилката чрез нивомер и отива към двигателния отсек чрез тръба, на която е разположен газов клапан, който позволява на газта да преминава само, когато двигателят работи и ключът е на позиция газ. В двигателния отсек е позициониран изпарителят, където газта при навлизането си намалява налягането и преминава в газообразна фаза; от изпарителя пропан-бутанът отива към горивно/въздушния смесител, който се намира на входящия колектор – той измерва притока на газ според спецификата на двигателя. Горивно/въздушният смесител се поддържа винаги в стехиометрично отношение чрез компютър LCS-LC01, който се активира от сигнала на сензора ламбда контрол. Линеен електромеханичен стъпков мотор, контролиран от компютър LCS-LC01, постоянно променя притока на газ към двигателя, за да осигури оптимална карбурация в условията на шофиране, консумацията и емисии. Ключът LCS-LC01, освен другите си функции, позволява автоматично запалване винаги на бензин преминавайки след това на газ и чрез ключа LCS-LC01, позволява на потребителя да избира желаното гориво по всяко време, показвайки нивото на пропан бутан в бутилката.