Газова уредба с ламбда контрол система на пропан-бутан с изпарител EC 04

Газова уредба на пропан-бутан с изпарител EC 04 и автоматичен превключвател
11/01/2016
Газов инжекцион за 3-4 цилиндъра на пропан-бутан – OMEGAS EVO
11/02/2016
Виж всички

Газова уредба с ламбда контрол система на пропан-бутан с изпарител EC 04

    Допълнителна информация

    lcs 01При газовата уредба с ламбда контрол система, както и при останалите с газови уредби с електрически изпарител газта в течната си фаза излиза от бутилката чрез нивомер и отива към двигателния отсек чрез тръба, на която има газов клапан, който позволява на газта да преминава само, когато двигателя работи и ключът е на позиция газ. В двигателния отсек се позиционират изпарителя, където газта при навлизането си намалява налягането и преминава в газообразна фаза.

    ridutt ec04Изпарителя пропан бутанът отива към горивно/въздушния смесител, който се намира на входящия колектор, той измерва притока на газ според спецификата на двигателя. Моделът EC04 е с икономичен вариант, но е тестван и вече от няколко години успешно се реализира и на българският пазар.

    Газовата уредба с ламбда контрол система обаче, чрез горивно/въздушният смесител се поддържа винаги в стехиометрично отношение чрез електронен модул модел LCS-LC01. Той се активира от сигнала на сензора ламбда контрол. Работи като електромеханичен стъпков мотор, контролиран от компютъра LCS-LC01, постоянно променя притока на газ към двигателя, за да осигури оптимална горивна смес в условията на шофиране, консумация и емисии.

    Ключът LCS-LC01, освен другите си функции, позволява автоматично запалване винаги на бензин преминавайки след това на газ и чрез ключа LCS-LC01, позволява на потребителя да избира желаното гориво по всяко време, показвайки нивото на пропан бутан в бутилката.