Газова уредба с ламбда контрол система на метан с изпарител CN 04

Газов инжекцион на пропан-бутан за 3-4 цилиндъра – LANDIRENZO OMEGAS PLUS
11/01/2016
Газова уредба LANDIRENZO за метан
11/01/2016
Виж всички

Газова уредба с ламбда контрол система на метан с изпарител CN 04

Природният газ излиза от бутилката през клапана и стига до двигателя чрез тръба под високо налягане, която също е свързана с презареждащата система. Отделението на двигателя се състои от изпарител, където налягагето на природния газ спада от 220 bar до налягането поддавано от двигателя. От изпарителя природния газ достига въздушно/горивния смесител, който е рзположен на всмукателната тръба, разпределя притока на газ към двигателния отсек чрез разпределение на налягането образувано в смесващите устройства. Газовият клапан за високо налягане позволява газта да премине само когато двигателя работи и ключа е на позиция – газ. Смесителя постоянно е поддържан в стехиометрично съотношение от компютър LCS-LC01, който се активира от сигнала на ламбда сензора и непрекъснато усвоява стойностите на подаваната към двигателя газ чрез линейно електромеханично задвижващо устройство, за да осигури оптимална калибрация при каране, консумиране и емисии. LCS-LC01 компютъра, освен другите си функции винаги позволява стартирането на бензин автоматично и след това превключване на газ чрез LCS-LC01 ключ, който дава възможност да се избере типа гориво по всяко време, показвайки нивото на природен газ в бутилката. При работа на газ, електронният емулатор (или инжекторите, изключвайки кабелите) прекратяват подаването на бензин към двигателя, докато при работа на бензин подаването на газ към двигателя се прекратява от соленоидния клапан за високо налягане.