Газова уредба на пропан-бутан с изпарител EC 04 и автоматичен превключвател

Газовa уредба за автомобили с карбуратор
11/01/2016
Газова уредба с ламбда контрол система на пропан-бутан с изпарител EC 04
11/01/2016
Виж всички

Газова уредба на пропан-бутан с изпарител EC 04 и автоматичен превключвател

Газовата уредба на Пропан- бутанът в течната си фаза излиза от бутилката чрез нивомер и отива към двигателния отсек чрез тръба, на която има газов клапан, който позволява на газта да преминава само, когато двигателя работи и ключът е на позиция газ .

ec04 газова уредба

В двигателния отсек се съдържат изпарителя, където газта при навлизането си намалява налягането и преминава в газообразна фаза; от изпарителя пропан бутанът отива към горивно/въздушния смесител, който се намира на входящия колектор, той измерва притока на газ според спецификата на двигателя.

От изпарителя излиза горивно/въздушния смесител, намиращ се на входящия колектор, който измерва притока на газ в съответствие с изискванията на двигателя за да осигури оптимална горивна смес в условията на шофиране, консумацията и емисиите.

Ключът модел 096, освен другите си функции, позволява автоматично запалване на бензин и автоматично прехвърляне чрез клапана старт-петрол, позволява на потребителя да избира желаното гориво по всяко време, показвайки нивото на пропан бутан в бутилката.