Landi Renzo S.p.A. на американския пазар
10/08/2015
Газова уредба на пропан-бутан с електрически изпарител SE 81 / SE 81 SIC и ключ 094
11/01/2016
Виж всички

Газова уредба на пропан-бутан с вакуумен изпарител RENZOMATIC

Пропан бутанът в течната си фаза излиза от бутилката чрез нивомер и отива към двигателния отсек чрез тръба, на която има газов клапан, който позволява на газта да преминава само, когато двигателя работи и ключът е на позиция газ. В двигателния отсек е разположен изпарителя, където газта при навлизането си намалява налягането и преминава в газообразна фаза; от изпарителя пропан бутанът отива към горивно/въздушния смесител, който се намира на входящия колектор – той измерва притока на газ според спецификата на двигателя. От изпарителя газта отива в горивно/въздушен смесител, намиращ се на входящия колектор, който измерва притока на газ в съответствие с изискванията на двигателя за да осигури оптимална горивна смес в условията на шофиране, консумацията и емисии.

Системата с изпарител модел RENZOMATIC и ключове модел 100 и 102 освен другите си функции, позволяват запалването на газ, както и позволява на потребителя да избира желаното гориво по всяко време. Само ключ модел 100 показва нивото на пропан бутан в бутилката. По време на работа на газ, бензиновият клапан прекъсва притока на бензин към двигателя, докато при работа на бензин притока на пропан бутан се прекъсва от газовия клапан.