Център за развитие и инновации на Landi Renzo
12/03/2016
Тази година се навършват 20 години от партньорството ни с италианския производител LANDIRENZO S.p.A.
08/03/2017
Виж всички

Газова система за дизелови двигатели

Landi Renzo има добър опит в проектирането на решения за преобразуване с алтернативни горива както за производители, така и за потребители.

Дизел на метан – двугоривна система

DUAL FUEL е система за преобразуване на дизелови двигатели с цел да работят и на дизел и на метан. По време на работа системата доставя и контролира същевременното впръскване на дизел и метан в променливо съотношение в съответствие с работата на двигателя (обороти, TPS, т.н.).

Предимството на този тип преобразуване е че е обратимо и спестява разходи за гориво като редуцира замърсяването без да има нужда от специална мрежа от газ-станции, тъй като винаги може да се превключи към оригиналната горивна система. Последващо предимство е по-голямото разстояние което може да изминете с добавените бутилки с газ. С двойната горивна технология не са нужни модификации по двигателя, тъй като запалването е гарантирано от впръскването на дизел докато метана се впръсква в колекторите чрез инжекторни дюзи. Впръскването на метана се контролира от вграден компютър, който също така контролира процента на впръскване на дизел във всеки работен момент.

Модификации :

• Добавяне на електронен блок за управление на метан (1)

• Възможен монтаж на CH4 катализатор

• Монтаж на метанови бутилки (5)

 

Дизел на метан – едногоривна система

MONO FUEL е обикновено преобразуване на дизелов двигател в Оtto цикличен двигател чрез модификация на оригиналния задвижващ принцип. Това обикновено става като се преработи главата на двигателя в типична глава със свещи. Следващата стъпка е да се премахне старата горивна система и се монтира типична метанова система с бутилки, клапани, редуктор, дюзи или смесител в зависимост от двигателя и желаното емисионно ниво. След преработката двигателя ще работи само на едно гориво – метан. Най-големите ползи са: редуциране на вредни емисии и икономия от гориво.

При тази технологията са нужни огромни механични модификации върху двигателя, тъй като запалването не е в дизеловата горивна камера и неговото налягане при горене е по-различно от бензиновия двигател (8 цикъла).  Метанът се впръсква във въздушният колектор чрез щуцери на инжектори като тези на двугоривната система. Управлението на впръскването и горенето на метана се контролира от газовия компютър, който също контролира захранването чрез ламбда сензор в работно състояние. Техническият принцип на преобразуване за работа само на метан (едногоривен) има няколко предимства: ова е най-екологичното и икономично решение за емисионно подобрение на дизеловите двигатели; Потенциално отговаря на всички емисионни норми; Редуциране на прашните частици на 1 00%; Икономия на гориво >50%; Увеличава експлоатационния живота на старите двигатели;

Модификации :

• Сваляне на дизеловия двигател и резервоар

• Цялостно преобразуване на дизеловия двигател

• Добавяне на троен катализатор

• Добавяне на няколко метанови бутилки  с по-голям обем (5)