Газов инжекцион за автомобили с директно впръскване