Таньо Видев 62 ЕООД

“ТАНЬО ВИДЕВ 62 ЕООД

Официален представител на LANDIRENZO за България и Македония


tanyologoКратко представяне

Фирма „Таньо Видев 62“ ЕООД е основана през 1989 година. Централният офис и склад се намират в град Ямбол, ул. “Пирин” 2 (сервиз “Диана”). Нейна собственост са няколко сервиза, а партньорската й мрежа е изградена на територията на цялата страна.

Основен предмет на дейност на фирмата е продажба, монтаж и обслужване на газови уредби и газови инжекциони на марите LANDI и LANDIRENZO за пропан – бутан и метан. Създадена е преди повече от 25 години. Това е гаранция за нашият добър опит в обслужването и безкомпромисното качество.

От 1997 година „Таньо Видев 62“ ЕООД е партньор с италианския производител на газови уредби за пропан бутан и метан – LANDIRENZO S.p.A.. Фирма “Таньо Видев 62“ ЕООД е единственият оторизиран представител на продуктите на LANDIRENZO за българския пазар.От 2006 година фирмата предлага продуктите и на друг член от Групата Landi, а именно системите за пропан- бутан и метан на LANDI Srl.. “Таньо Видев 62” ЕООД е упълномощена да предсатвя  продуктите не само на българския, но и на македонския пазар. През годините на сътрудничество с италианския лидер „Таньо Видев 62“ ЕООД изгражда дистрибуторска мрежа в цялата страна, някои от сервизите са собственост на фирмата, а други вече дългогодишни партньори.

През 2014-та година за представителство на българският пазар на фирмата се доверява и австалийският производител на добавки и системи за предпазване на клапани Flshlube.

Цели

Целите на компанията най-добре се изразяват в задоволяването на нарастващите изисквания и разнообразните предпочитания на българския клиент за висококачествени и екологични продукти в съответствие с покупателната му способност.

„Таньо Видев 62“ ЕООД използва модерни и съвременни системи, като по този начин дава своя принос в борбата със замърсяването на околната страна и промените в атмосферните условия , за да повиши качеството на живот. Фирмата цели да насърчи употребата на алтернативни горива,  които са по-евтини и по-щадящи околната среда.

Ключове на успеха

· Висотехнологични продукти.

· Професионалното обслужване на клиентите.

· Прецизност и сигурност.

Продукти и обслужване

Всички продукти и системи на LANDIRENZO са резултат от задълбочени проучвания и изследвания на технологично ниво, което е довело до регистрацията на няколко патента. Многобройните открития на центъра за изследования и разработки на LANDIRENZO е постигнал важни открития в компонентите на двигателите работещи на метан и на пропан бутан.

„Таньо Видев 62“ ЕООД предлага пълния асортимент от продукти на LANDIRENZO. Висококачествените продукти и високо квалифицирани техници, които работят във фирмата, гарантират  безупречната работа за вашият автомобил на газ.

Облаги за клиентите

Големият асортимент от технически напреднали продукти позволяват на компанията да удовлетвори нуждите на най-взискателните клиенти и тези с на най-новите модели автомобили.

Системите LANDIRENZO използват енергиен източник с ниско влияние и по тази причина спомагат за благоприятното развитие на eкo – подвижносттa, гарантирайки спестяването на енергия и подпомагайки икономисването на гориво.

“Таньо Видев 62” ЕООД има сключена застраховка гражданска отговорност към трети лица, за да гарантира сигурността на клиентите си.

Гаранцията на продуктите се поддържа от всички партньори в цялата страна.